baner2

EDO

کارگاه های برگزار شده:

کارگاه مهارتهای بالینی از طریق E-learning

کارگاه استفاده از روشهای آماری در علوم پزشکی

کارگاه آشنایی با اصول مقاله نویسی

کارگاه های در حال برگزاری:

کارگاه مهارتهای زندگی- آبان 95

کارگاه ارتباط با مددجو- آبان 95

کارگاه کنترل عفونت های بیماران و بیمارستان- آذرماه 95

کارگاه اخلاق حرفه ای- آذرماه 95

کارگاه ایمنی مددجو- بهمن ماه

انتشار:16/10/31
ferdowsiau.ac.ir ferdowsiau.ac.ir

Copyright © 2015 Islamic Azad University Ferdows Branch | طراحی و اجرا : محسن خزاعیان