baner2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس در 18 فروردين 1366 تأسيس شد و از مهرماه 1366 با پذيرش اولين دانشجويان در رشته دبيري زبان و ادبيات فارسي آغاز به كار نمود.دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس در سال 1371 فعالیت خود را پذیرش دانشجو در رشته پرستاری آغاز کرد ساختمان اين واحد در ابتدا استيجاري بوده و ساختمان جديد آن در سال 1379 در خيابان همافران به بهره برداري رسيد.
در حال حاضر این دانشکده با حدود 140 دانشجو در مقطع کارشناسی در حال فعاليت مي باشد.و دارای هشت عضو هیئت علمی در حال حاضر می باشد.

 

رسالت و چشم انداز : رسالت و چشم انداز

چشم انداز دانشکده پرستاری فردوس
ما بر آنیم:
به کسب جایگاه برتر در سطح ملی در تربیت نیروی انسانی متعهد در عرصه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات مبتنی بر اخلاق حرفه ای تا سال 1404 برسیم.

بیانیه رسالت دانشکده پرستاری فردوس
بسترسازی مناسب جهت ارتقاء سلامت جامعه و تامین خدمات مطلوب به ذینفعان نظام سلامت از طریق تربیت نیروی انسانی با صلاحیت و نوآور در حیطه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی با استفاده از سرمایه های انسانی توانمند، متعهد و تکنولوژی روز، مبتنی بر ارزشهای اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به نیاز های جامعه در سطح کشور.
اهدف بلند مدت و کوتاه مدت دانشکده پرستاری و مامایی:
G1:
توسعه آموزش پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های نظام سلامت
ارتقای زیرساختهای آموزش در پرستاری
توسعه کمی و کیفی آموزش پاسخگو و عدالت محور در دانشکده پرستاری
توسعه کمی و کیفی آموزش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری
توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشکده پرستاری
ارتقای اخلاق و تعهد حرفه ای مبتنی بر عدالت محور در رشته های پرستاری
توسعه بین المللی سازی آموزش پرستاری
توسعه آموزش مجازی در پرستاری
ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های پرستاری

 

ارتقای اعتباربخشی دانشکده پرستاری
توسعه پژوهش در راستای کیفیت  مراقبت‌ها، مبتنی بر پروتکل های کشوری ادغام یافته نظام سلامت
ارتقای زیرساختهای پژوهش در پرستاری
توسعه کمی و کیفی پژوهش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری

ارزش های حاکم در دانشکده پرستاری
ما معتقدیم به:

 1. حفظ ارزش ها و مبانی دینی ، اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی
 2. حفظ کرامت انسانی با نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
 3. مسئولیت پذیری در قبال جامعه، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
 4. رعایت اخلاق و تعهد حرفه ای آموزشی و پژوهشی
 5. مشتری مداری و احترام به ذینفعان
 6. انجام کار گروهی و تصمیم گیری مشارکتی و پذیرش اصول هم افزایی با حمایت از آزادی اندیشه
 7. تقویت تعاملات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی
 8. تفکر راهبردی در حل مسائل
 9. توسعه خلاقیت و نوآوری
 10. شایسته سالاری در انتصابات و بهره مندی از همه ظرفیت های منابع انسانی
 11. ساده کردن، ثبات و پایداری در اجرای فعالیتها

شرح وظایف مدیر گروه پرستاری

شرح وظایف مدیر گروه  :

تشکیل بموقع و مستمر و اداره جلسات گروه و نظارت بر اجرای آئین نامه داخلی گروه .

ارائه گزارش گروه به شورای آموزشی و انعکاس مصوبات شورا به گروه .

پیگیری و نظارت کارهای محوله به هر یک از اعضاء گروه .

ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با گروههای آموزشی و سایر مراکز در رشته مربوطه و در صورت لزوم پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک گروههای آموزشی از طریق شورای آموزشی و پژوهشی .

تامین نیروی انسانی جهت دروس رشته مربوطه .

ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال بعد .

آگاهی از طرح درس های مدرسین رشته مربوطه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به فعالیتهای آموزشی گروه تا در صورت نیاز در جلسات گروه مورد استفاده یا بحث قرار گیرد .

ایجاد هماهنگی لازم با استادان راهنما .

طرح جزوه های تهیه شده توسط مدرسین گروه در گروه آموزشی مربوطه و ارائه آنها به شورای آموزشی و پژوهشی مرکز .

ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه .

ایجاد هماهنگی لازم در گروه برای همکاری در مسابقات علمی فرهنگی هنری .

همکاری باکمیته تخصصی برنامه ریزی رشته مربوطه در دفتر مدارس عالی در صورت نیاز

ایجاد هماهنگی با واحد کتابخانه و تکنولوژی آموزشی جهت استفاده صحیح مدرسین و دانشجویان دروس مربوطه .

شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز .

درخواست تشویق یا تذکر به موقع مدرسین از شورای آموزشی و پژوهشی با ذکر دلیل .

DSC07395

900909 (9) DSC04526 DSC06992 DSC07282 DSC07348 DSC07366 DSC07368 DSC07375 DSC07391

انتشار:16/10/31
ferdowsiau.ac.ir ferdowsiau.ac.ir

Copyright © 2019 Islamic Azad University Ferdows Branch