baner2

 namvar آقای محمدعلی نامور عضو هیأت علمی گروه پرستاری برای دریافت سرفصل درس مدیریت پرستاری کلیک کنید
خانم آروز قوی عضو هیأت علمی گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس ICU,CCUبهداشت مادران نوزادانکودکان1کودکان 2 کلیک کنید
آقای محمدناصر پورسمنانی عضو هیأت علمی گروه پرستاری برای دریافت سرفصل درس اصول و فنونسالمندانپرستاری در منزل کلیک کنید
خانم زهرا عسکری حسینی عضو هیأت علمی گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس استاد اینجا کلیک کنید
خانم عاطفه رضائیان عضو هیأت علمی گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس پرستاری بزرگسالان و سالمندان کلیهتولید مثل و بیماریهای پستان کلیک کنید
خانم میترا توکلی زاده نوقابی عضو هیأت علمی گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس پراتیک–  دیالیزفوریت کلیک کنید
خانم مریم بنان شریفی عضو هیأت علمی گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس داخلی جراحی 3 قلب – پرستاری بزرگسالان و سالمندان تنفس کلیک کنید
خانم مطهره شکرگزار مدرس گروه پرستاری برای دریافت سرفصل درس بیوشیمی و  تشریح کلیک کنید
خانم سمیه سعیدزاده مدرس گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس استاد اینجا کلیک کنید
آقای احسان شوقی مدرس گروه پرستاری برای دریافت سرفصل آزمایشگاه میکروبیولوژیمیکروبیولوژی کلیک کنید
آقای سعید دشتی مدرس گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس استاد اینجا کلیک کنید
خانم آسیه باغبان باغستان مدرس گروه پرستاری برای دریافت سرفصل درس بیماریهای روان کلیک کنید
خانم بی بی عصمت اسدی مدرس گروه پرستاری برای دریافت سرفصل دروس استاد اینجا کلیک کنید
آقای امیر عبدالهیعلی اکبر ایماندوست

 

مدرس گروه پرستاریمدرس گروه پرستاری

 

برای دریافت سرفصل دروس استاد اینجا کلیک کنیدبرای دریافت سرفصل دروس استاد اینجا کلیک کنید 
انتشار:16/10/31
ferdowsiau.ac.ir ferdowsiau.ac.ir

Copyright © 2015 Islamic Azad University Ferdows Branch | طراحی و اجرا : محسن خزاعیان