برگزاری کلاس های اموزش و مسابقات تیر اندازی

برگزاری کلاس های اموزش و مسابقات تیر اندازی در هردو عضو خواهران و برادران

بیشتر بخوانید دربارهبرگزاری کلاس های اموزش و مسابقات تیر اندازی

اموزش امداد ونجات کانون دانشجویی هلال احمر

اموزش امداد ونجات کانون دانشجویی هلال احمردر پایگاه های بسیج

بیشتر بخوانید دربارهاموزش امداد ونجات کانون دانشجویی هلال احمر

حضور دبیر کانون دانشجویی هلال احمر در اجلاسیه دبیران منتخب کشوری

حضور دبیر کانون دانشجویی هلال احمر اقای حلمی در اجلاسیه دبیران منتخب کشوری

بیشتر بخوانید دربارهحضور دبیر کانون دانشجویی هلال احمر در اجلاسیه دبیران منتخب کشوری