برگزاری دومین دوره انتخابات مجامع کانون های دانشجویی و جوانان هلال احمر خراسان جنوبی

محمود حلمی به عنوان اعضای اصلی در مجمع دانشجویی انتخاب شد

بیشتر بخوانید دربارهبرگزاری دومین دوره انتخابات مجامع کانون های دانشجویی و جوانان هلال احمر خراسان جنوبی