اردوی یک روزه ی شهرستان زیبای طبس بر گزار شد

اردوی یک روزه ی باغ گلشن  روستای خور  و امام زاده حسین ابن موسی(ع) شهرستان طبس

بیشتر بخوانید دربارهاردوی یک روزه ی شهرستان زیبای طبس بر گزار شد

اولین دوره ی ازمون امداد و نجات

اولین دورهی ازمون کتبی امداد نجات همراه با دریافت گواهی از سازمان جوانان بیشتر بخوانید دربارهاولین دوره ی ازمون امداد و نجات