برگزاری کلاس های اموزش و مسابقات تیر اندازی

برگزاری کلاس های اموزش و مسابقات تیر اندازی در هردو عضو خواهران و برادران

بیشتر بخوانید دربارهبرگزاری کلاس های اموزش و مسابقات تیر اندازی

اموزش امداد ونجات کانون دانشجویی هلال احمر

اموزش امداد ونجات کانون دانشجویی هلال احمردر پایگاه های بسیج

بیشتر بخوانید دربارهاموزش امداد ونجات کانون دانشجویی هلال احمر

فعایت های مورد تقدیر مهد هلال

فعالیت های مهد هلال با پیشنهاد دبیر این بخش از برنامه ها سر کار خانوم سمیرا گری انجام شد بیشتر بخوانید دربارهفعایت های مورد تقدیر مهد هلال

اولین دوره ی ازمون امداد و نجات

اولین دورهی ازمون کتبی امداد نجات همراه با دریافت گواهی از سازمان جوانان بیشتر بخوانید دربارهاولین دوره ی ازمون امداد و نجات