اردوی یک روزه ی شهرستان زیبای طبس بر گزار شد

اردوی یک روزه ی باغ گلشن  روستای خور  و امام زاده حسین ابن موسی(ع) شهرستان طبس

بیشتر بخوانید دربارهاردوی یک روزه ی شهرستان زیبای طبس بر گزار شد