دانشگاه آزاد اسلامی فردوس با هدف پرداختن به توسعه ی اقتصادی و تامین پیش نیازها و ضرورت های سخت افزاری و نرم افزاری آن ، که به طور مبرم در صنعتی شدن منطقه و ارتقا و تصحیح علمی چرخه ی تولید تعریف شده بود ، پایه گذاری شد.
برنامه ی کلان و راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس، از ابتدای تاسیس منطبق بر منطق بنیادی و اصولی دست یابی به اندازه های اساسی و قواره های ملی و بین المللی آموزش و پژوهش شکل بسته است و بر همین مبنا ، مجموعه همکاران در دانشگاه کوشیده اند کلیه ی آموزه های دانش پژوهی و آموزشی را هم سو با شرایط به سمت نزدیکی به دانشگاه های معتبر پیش برند.
در فرایند رشد و بالندگی دانشگاه ، آرمان ما بر این باور تمرکز یافته است که دانشجویان شایسته و هوشمند با بهره گیری از امکانات متناسب ، پتانسیل های خود را به فعلیت نزدیک کنند.
جهان امروز شتابان به سمت و سوی صنعت دیجیتال حرکت می کند و دورنمای آینده کلیه فعالیت های علمی بشرپیمودن این مسیر را از هم اکنون می نمایاند