دانشکده پرستاری
شنبه , ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰


طرح درس دروس تئوری ۳

طرح درس دروس عملی ۴

طرح درس

 

برنامه کارآموزی گروه پرستاری درج شده در ۲۱بهمن۹۴

برنامه ۱    برنامه۲    برنامه۳    برنامه۴    برنامه۵     برنامه۶    برنامه۷

 

برنامه کارآموزی کودکان درج شده در ۱۴ بهمن ۹۴

برنامه۱   برنامه۲

 

دانشجویان علاقه مند به شرکت در المپیاد دنشجویی حوزه علوم پزشکی در چهار حیطه استدلال بالینی، علوم پایه، مدیریت نظام سلامت و فلسفه پزشکی تا ۱۸ بهمن مهلت دارند نسبت به ثبت نام در دانشکده پرستاری خانم مقربی اقدام نمایند جشنواره شهریور ۹۵ برگزار می گردد.

 

برنامه جدید کارآموزی دانشجویان درج شده ۱۰ بهمن ۹۴

برنامه۱       برنامه۲       برنامه۳        برنامه۴       برنامه۵

کارآموزی ها در ۹ روز است و دو روز باقیماه نده  با هماهنگی مسئول بیمارستان در دو بعد از ظهر یا شب انجام خواهد شد             با تشکر مدیر گروه