تاریخچه و عکس دانشکده پرستاری
چهارشنبه , ۲ بهمن , ۱۳۹۸


دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس در ۱۸ فروردين ۱۳۶۶ تأسيس شد و از مهرماه ۱۳۶۶ با پذيرش اولين دانشجويان در رشته دبيري زبان و ادبيات فارسي آغاز به كار نمود.دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس در سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را پذیرش دانشجو در رشته پرستاری آغاز کرد ساختمان اين واحد در ابتدا استيجاري بوده و ساختمان جديد آن در سال ۱۳۷۹ در خيابان همافران به بهره برداري رسيد.
در حال حاضر این دانشکده با حدود  ۱۴۰ دانشجو در مقطع کارشناسی در حال فعاليت مي باشد.و دارای هشت عضو هیئت علمی در حال حاضر می باشد.

__________________________________________________________________________________________________

جلسه کمیته ی تحقیقات

__________________________________________________________________________________________________

کارگاه کنترل فشارخون سالمندان با همکاری شبکه بهداشت فردوس