شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹


Picture1

سوابق علمی – پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری

 

اکبر قاسمی

 

کارشناس پژوهش و تحصیلات تکمیلی و مسئول کتابخانه مرکزی واحد فردوس

لیسانس کتابداری و دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

ایمیل: ghasemi.parham@gmail.com

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱-۰۵۶    داخلی: ۲۳۶      همراه: ۰۹۱۵۹۳۴۱۶۴۵

 akbar

احمد مدبر عزیزی

 

مسئول فناوری، اطلاعات و آمار واحد فردوس

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

ایمیل: am@fedrowsiau.ac.ir

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱-۰۵۶     داخلی: ۲۲۴

 ahmad

جواد خادمی

 

مسئول مجتمع آزمایشگاهی، کارگاهی و سایت کامپیوتر

لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

ایمیل: j.khademi1356@gmail.com

تلفن: ۳۲۷۲۴۹۰۱-۰۵۶    داخلی: ۲۱۲

 

 javad