کارگاه احکام  با حضور حجه السلام زراعتی در سومین جلسه پنج شنبه شب۲۸ فروردین ماه با حضور دانشجویان وحجت السلام غفاری مسئول دفتر فرهنگ  اسلامی واحد فردوس در سالن همایش ولایت وبصیرت برگزار شد.