جلسه ای با حضور ریاست واحد، معاونین و کارکنان دانشگاه در اولین روز کاری بعد از تعطیلات عید نوروز برگزارشد و ریاست واحد ضمنا تبریک سال جدید، بیان وضعیت واحد در سال گذشته، برنامه‏ های واحد را در سال جدید بیان کرد. در این جلسه، معاونین و کارکنان نظرات وپیشنهادات خود را برای پیشرفت واحد در زمینه‏ های مختلف بیان کردند.