جشن شاد ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله جهت دانشجویان

سه شنبه ساعت۱۹/۴۵ در سالن همایش بصیرت برگزار می گردد.