به مناسب روز دانشجو مسابقات چهار جانبه والیبال برگزار شد.

مسابقات چهار جانبه بین دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی  دانشگاه پیام نور،

ودانشگاه فنی مهندسی وتیم هیات والیبال شهرستان فردوس برگزار شد .

دراین دوره از رقابتها :

تیم هیات والیبال مقام اول

تیم دانشگاه آزاد مقام دوم

تیم دانشگاه پیام نور مقام سوم را کسب کردند. در این دوره از مسابقات به ترتیب

خانمها ۱-زینب ملکی ۲- فاطمه رمضانزاده ۳-ریحانه سکندرپور ۴-سمیه سکندر پور

۵- فرزانه پژمان ۶-زهرا خواجه زاده ۷-زهرا آزمون ۸-مینا بهمدی ثانی ۹-مطهره ثنایی

۱۰-نرگس وظیفه دان هدایت تیم والیبال را با مربی گری سرکار خانم :فاطمه حاجی زکی

بر هده داشتند.در پایان تندیس مقام دوم را به ریاست واحد توسط خانم حاجی زکی اهدا شد.