سه شنبه , ۲۵ تیر , ۱۳۹۸


به مناسب روز دانشجو مسابقات چهار جانبه والیبال برگزار شد.

مسابقات چهار جانبه بین دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی  دانشگاه پیام نور،

ودانشگاه فنی مهندسی وتیم هیات والیبال شهرستان فردوس برگزار شد .

دراین دوره از رقابتها :

تیم هیات والیبال مقام اول

تیم دانشگاه آزاد مقام دوم

تیم دانشگاه پیام نور مقام سوم را کسب کردند. در این دوره از مسابقات به ترتیب

خانمها ۱-زینب ملکی ۲- فاطمه رمضانزاده ۳-ریحانه سکندرپور ۴-سمیه سکندر پور

۵- فرزانه پژمان ۶-زهرا خواجه زاده ۷-زهرا آزمون ۸-مینا بهمدی ثانی ۹-مطهره ثنایی

۱۰-نرگس وظیفه دان هدایت تیم والیبال را با مربی گری سرکار خانم :فاطمه حاجی زکی

بر هده داشتند.در پایان تندیس مقام دوم را به ریاست واحد توسط خانم حاجی زکی اهدا شد.