حضور دانشجویان،اساتید وکارکنان در مراسم ۲۲ بهمن ماه وآغاز چهلمین  سالگرد

پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد وخاطره بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی

شهیدان عزیز بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات گذاشتن ودر ۲۲بهمن۹۷ با حرکت وحدت بخش

خود عظمت ایران اسلامی را به جهانیان نشان دادند.