ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقاطع کاردانی وکارشناسی وکارشناسی ناپیوسته آغاز شد.

مراجعه به سامانه ثبت نام مکز سنجش وپذیرش

 www.azmoon.org