پنج شنبه , ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰


دانشگاه آزاد اسلامی، در ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ در شهرستان فردوس تأسیس گردید . اولین رشته تحصیلی آن دبیری زبان و ادبیات فارسی بود . در حال حاضر این واحد دانشگاهی با ۱۸۰۰ دانشجو ، ۲۲ عضو هیأت علمی تمام وقت، ۸۰ مدرس حق التدریس، ۳۷ کارمند رسمی، ۱۲۰۰۰ مترمربع زیربنای اداری، آموزشی و آزمایشگاهی، ۵ رشته دکتری، ۱۹ رشته تحصیلی کارشناسی ارشد ، ۱۴ رشته تحصیلی کارشناسی و ۱۵رشته تحصیلی کاردانی پیوسته و ناپیوسته، قدیمی‌ترین و بزرگترین مجموعه آموزش عالی شهرستان فردوس در آستانه سی و پنجمین سال فعالیت خود است.