پنج شنبه , ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰


فیلم آموزشی سامانه آزما (امتحانات) بخش دانشجویان
http://iaubir.ac.ir/DNotice/102717

آدرس سامانه آزمون آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی
exam.iaubir.ac.ir

شماره آزمون و کد امنیتی قبل از برگزاری آزمون به شماره ای که دانشجویان در سیستم آموزشی دانشگاه ثبت دارند ارسال میشود و در طول آزمون معتبر است و میتوانید وارد شوید و بعد از پایان زمان آزمون اعتبار ندارد