پنج شنبه , ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰


برابر بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، اساتیدی که متقاضی تدریس درس وصایا امام خمینی هستند برابر دستور العمل پیوست اقدام نمایند. ابتدا درخواست کتبی را به معاونت فرهنگی و دانشجویی ارائه نموده و….

جهت دریافت بخشنامه کلیک کنید