مراسم هفته پژوهش وتجلیل از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس برگزار شد.

مراسم تجلیل از پزوهشگران دانشگاه با حضور آقای دکتر سید عباس کشفی معاون فرهنگی نظام پرستاری کشور در سالن همایش ولایت وبصیرت دانشگاه برگزار شد.

دکتر حمیدرضا غفاری ریاست واحد:ضمن تقدیر از اساتید وپژوهشگران افزودحدود ۱۰ رشته جدید به زودی به واحد فردوس اضافه میشود، در ادامه مراسم دکتر علی زحمت کش معاونت آموزشی پژوهشی:ایراد کرد لزوم هدایت پزوهش های دانشگاهی در جهت طرهای کار بردی ودر آمد زا ورفع مشکلات بومی شهرستان بیان نمودند

در ادامه برنامه با سخنرانی دکتر سیدعباس کشفی از طرها وبر نامه های کار بردی در امر پژهش و مغالات ولزوم آگاهی بیشتر در بحث کار آفرینی را بستری برای رونق بخشیدن کسب وکار باایجاد رشته های کار آفرینی در مقاطع کار شناسی وکارشناسی ارشد بیان نمودند .

در پایان مراسم دکتر حمیدرضا گل کار حمزئی یزد به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب واز پژوهشگران تقدیر شد.