سه شنبه , ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹


برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم به تفکیک سال ورود دانشجویان اعلام شد

به گفته مدیر آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس، انتخاب واحد نیمسال دوم از ۱۱ بهمن ماه شروع میشود. دانشجویان بایستی طبق برنامه زمان بندی در جدول انتخاب واحد را انجام دهند

در این خبر آمده است: انتخاب واحد کلیه دانشجویان در آموزشیار انجام میشود و

دانشجویان ورودی ۹۶ و ما قبل آن در ۱۱ و ۱۲ بهمن

دانشجویان ورودی ۹۷ و ۹۸ در تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن

دانشجویان ورودی ۹۹ در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن

بایستی انتخاب واحد خود را انجام دهند و بعد از این تاریخ انتخاب واحد بسته خواهد شد

حذف و اضافه دانشجویان هم در ۱۳ و ۱۴ اسفند قابل انجام می باشد.