انتخابات انجمن علمی حسابداری در دانشگاه آزاد فردوش برگزار شد.

معاون پژوهشی وفناوری واحد فردوس ضمن تبریک ۱۵آذر روز حسابدار و۱۶آذر ماه روز دانشجو گفت: انجمن علمی حسابداری در فردوس درسال۱۳۹۴تآسیس ودر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به ثبت رسید.

وی افزود دومین انتخابات هیآت مدیره انجمن با رآی۳۶نفر از دانشجویان برگزار شد،که دانشجویان امیر مسعود رستم زاده،سجاد طالب زاده،امیر حسام زاهدی،مجید فریدونی ومهدی اسماعیلی به عنوان اعضاومحمود جلوگیر بازرس اصلی بیشترین رآی رابدست آوردند.

دکتر علی زحمت کش گفت:

دانشگاه آزاد اسلامی فردوس دارای سه انجمن ثبت شده حسابداری-پرستاری وعمران است،وانجمن علمی حقوق هم درشرف تآسیس میباشد.

ویاذعان داشت انجمن های علمی می توانند بامجوز شورای پزوهشی هر سال مراسم مختلف،کارکاهی،آموزشی،بازدیدهای علمی نشریات و….برگزار کنند.وسالانه۱۰۰میلیون ریال بوجه در اختیار دارند.