شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹


آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس در نظر دارد محصولات باغ انار مزرعه نمونه کشاورزی خود را به وسعت ۱۰هکتار واقع در باغستان فردوس از طریق مزایده به فروش برساند.