مسابقات سراسری قرآن وعترت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس برگزار شد.

رقابت ۱۱۵نفر دانشجو در۵رشته برگزار شد ونتایج اوایل دی ماه اعلام میشود.