دوشنبه , ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸


دفتر فرهنگ اسلامی بهمراه معاونت آموزشی دانشجویی پژوهشی برگزار کرد.

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ معاونت آموزشی دانشجویی ودفتر فرهنگ اسلامی واحد مراسم جشنی به مناسبت روز دانشجو تدارک دیدن و در این مراسم با مجریگریه سید حمید حبیب زاده مجری توانا وسخنرانی حجت السلام ایزدخواه برنامه های خوبی ارائه نمودند .ودر پایان با اجرایی مراسم مرشد خوانی توسط استاد توانا آقای کاظم بردبار واجرائ مسابقه توسط دانشجویان برگذار شد