چهارشنبه , ۱ خرداد , ۱۳۹۸


عطر افشانی مزار شهدای گمنام بعداز نماز ظهر وعصر در اولین روز هفته بسیج توسط ریاست کارکنان دانشجویان ومعاونت فرهنگی دانشگاه ومسئول بسیج دانشجویی در دانشگاه آزاد واحدفردوس برگزار شد.