چهارشنبه , ۱ بهمن , ۱۳۹۹


 

برنامه برگزاری   ونحوه ورود به کلاسهای آلاین
۳۴لیست لینک اساتید شهرستانهای بیرجند،طبس،قاین
۱-۱

آقای احمدیان                    http://vc2.iaubir.ac.ir/f101
آقای دکتر اسماعیلی        http://vc2.iaubir.ac.ir/f143
آقای افشین                      http://vc2.iaubir.ac.ir/f128
آقای امانتی                       http://vc2.iaubir.ac.ir/f145
آقای امینی                        http://vc2.iaubir.ac.ir/f173
خانم ایمانی                       http://vc2.iaubir.ac.ir/f167
آقای دکتر آراسته               http://vc2.iaubir.ac.ir/f146
دکتر آهی                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f186
آقای برادران                       http://vc2.iaubir.ac.ir/f168
آقای دکتر بیجاری               http://vc2.iaubir.ac.ir/f103
دکتر پاکدامن قاین              http://vc2.iaubir.ac.ir/q113
خانم ملیحه سادات پناهی  http://vc2.iaubir.ac.ir/f184
دکتر تورانی                         http://vc2.iaubir.ac.ir/f181
خانم جدی                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f177
آقای جم                              http://vc2.iaubir.ac.ir/f185
خانم حاجیها                         http://vc2.iaubir.ac.ir/f175
خانم خادمی                         http://vc2.iaubir.ac.ir/f158
خانم خاکشور                       http://vc2.iaubir.ac.ir/f124
آقای حمید خاکشور              http://vc2.iaubir.ac.ir/f169
آقای خالصی                        http://vc2.iaubir.ac.ir/f148
آقای خدیوی                         http://vc2.iaubir.ac.ir/f127
آقای فاضل خسروی             http://vc2.iaubir.ac.ir/f166
آقای دکتر داورپناه                 http://vc2.iaubir.ac.ir/f102
دکتر درزابی                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f187
آقای دلیر                               http://vc2.iaubir.ac.ir/f156
خانم دکتر دولتی                   http://vc2.iaubir.ac.ir/f134
آقای مهندس دهقان              http://vc2.iaubir.ac.ir/f178
آقای راغبی                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f161
خانم دکتر رشیدی زاده          http://vc2.iaubir.ac.ir/f192
آقای رضائی زال                    http://vc2.iaubir.ac.ir/f170
خانم رضائیان                         http://vc2.iaubir.ac.ir/f110
آقای دکتر زحمتکش               http://vc2.iaubir.ac.ir/f105
زنگویی                                   http://vc2.iaubir.ac.ir/q130
خانم سعادتی                         http://vc2.iaubir.ac.ir/f126
خانم سعیدزاده                       http://vc2.iaubir.ac.ir/f150
اقای سلیم                             http://vc2.iaubir.ac.ir/f115
سما پسرانه                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f190
سما دخترانه                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f189
خانم شاهی                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f165
آقای شجاع                            http://vc2.iaubir.ac.ir/f123
خانم شرفی                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f140
آقای دکتر شهابی فر              http://vc2.iaubir.ac.ir/f104
خانم شیخ بهایی                     http://vc2.iaubir.ac.ir/f112
آقای دکتر صدوقی                   http://vc2.iaubir.ac.ir/f116
آقای دکتر طاوسی                  http://vc2.iaubir.ac.ir/f114
خانم طهوری                           http://vc2.iaubir.ac.ir/f152
آقای دکتر ضمیری                   http://vc2.iaubir.ac.ir/f191
آقای دکتر عابدین زاده             http://vc2.iaubir.ac.ir/f137
آقای دکتر عامل خبازان            http://vc2.iaubir.ac.ir/f163
آقای عباسی راد                      http://vc2.iaubir.ac.ir/f172
آقای محمدحسن عربی             http://vc2.iaubir.ac.ir/f120
آقای دکتر محمدعلی عربی       http://vc2.iaubir.ac.ir/f121
آقای مرتضی عربی                   http://vc2.iaubir.ac.ir/f176
آقای دکتر عظیمی                     http://vc2.iaubir.ac.ir/f119
آقای دکتر علیمردانی                 http://vc2.iaubir.ac.ir/f135
آقای غضنفری                            http://vc2.iaubir.ac.ir/f160
آقای دکتر غفاری                        http://vc2.iaubir.ac.ir/f106
حجه الاسلام غفاری                   http://vc2.iaubir.ac.ir/f180
خانم فاضلی                               http://vc2.iaubir.ac.ir/f164
خانم دکتر فروزان نیا                  http://vc2.iaubir.ac.ir/f157
خانم فرهی                               http://vc2.iaubir.ac.ir/f122
آقای قاسمی                            http://vc2.iaubir.ac.ir/f125
آقای قائمی                              http://vc2.iaubir.ac.ir/f151
خانم دکتر قلیچ بیکی                http://vc2.iaubir.ac.ir/f130
آقای قنبریان                              http://vc2.iaubir.ac.ir/f141    
آقای قوامی                              http://vc2.iaubir.ac.ir/f154
خانم قوی                                    http://vc2.iaubir.ac.ir/f111 
آقای قهرمانی                             http://vc2.iaubir.ac.ir/f108
آقای کامکاردل                            http://vc2.iaubir.ac.ir/f139
آقای دکتر کباری                     http://vc2.iaubir.ac.ir/f136
آقای دکتر کشفی                   http://vc2.iaubir.ac.ir/f117
کلانتری                                  http://vc2.iaubir.ac.ir/q147
آقای دکتر گل کار                    http://vc2.iaubir.ac.ir/f113
خانم لالویی                            http://vc2.iaubir.ac.ir/f147
دکتر مالکی                             http://vc2.iaubir.ac.ir/f182
آقا ی محتاجی                        http://vc2.iaubir.ac.ir/f153
خانم محجوب                          http://vc2.iaubir.ac.ir/f174
آقای دکتر محمدی                  http://vc2.iaubir.ac.ir/f118
آقای حسین محمدی              http://vc2.iaubir.ac.ir/f129

خانم محمدیان                        http://vc2.iaubir.ac.ir/f133

آقای دکتر مرادیان                  http://vc2.iaubir.ac.ir/f109
آقای مرادی                            http://vc2.iaubir.ac.ir/f171
خانم مقربی                            http://vc2.iaubir.ac.ir/f132
آقای مودی                             http://vc2.iaubir.ac.ir/f149
دکتر محمود موسوی نژاد       http://vc2.iaubir.ac.ir/f155
خانم میابادی                          http://vc2.iaubir.ac.ir/f142
آقای میربلوکی                       http://vc2.iaubir.ac.ir/f162
آقای نامور                              http://vc2.iaubir.ac.ir/f107
دکتر نبوی نیک                        http://vc2.iaubir.ac.ir/f188
دکتر کریم نخعی                     http://vc2.iaubir.ac.ir/f179
دکتر حبیب اله نخعی              http://vc2.iaubir.ac.ir/f183
خانم دکتر نصیرفام                 http://vc2.iaubir.ac.ir/f159
خانم دکتر هدایت فر               http://vc2.iaubir.ac.ir/f131
آقای محمود هوشنگ نژاد      http://vc2.iaubir.ac.ir/f138
آقای یعقوب زاده                    http://vc2.iaubir.ac.ir/f144

ویدیوی آموزشی ۲ – ویژه اساتید

راهنمای استفاده از Adobe Connect نسخه اندروید : دانلود فیلم

راهنمای استفاده از Adobe Connect نسخه ویندوز : دانلود فیلم

نحوه ورود به کلاس آنلاین – ویژه اساتید و دانشجویان

الزامات نرم افزاری وسخت افزاری جهت شرکت درکلاس مجازی

 

برای رایانه:

۱- مرورگر Firefox (توصیه می شود.)

۲- نصب آخرین نسخه Adobe Flash Player برای مرورگر فایرفاکس که می توانید از اینجا دریافت کنید. هنگام نصب باید مرورگر فایرفاکس در حال اجرا نباشد.

لینک۲ برای دریافت Adobe Flash Player