شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹


 

برنامه برگزاری   ونحوه ورود به کلاسهای آلاین

نام استاد آدرس کلاس
آقای مهندس حسین ابراهیمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f179
آقای احمدیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f181
آقای دکتر اسماعیلی http://vc2.iaubir.ac.ir/f143
آقای افشین http://vc2.iaubir.ac.ir/f128
آقای امانتی http://vc2.iaubir.ac.ir/f145
آقای امینی http://vc2.iaubir.ac.ir/f173
خانم ایمانی http://vc2.iaubir.ac.ir/f167
آقای دکتر آراسته http://vc2.iaubir.ac.ir/f146
آقای برادران http://vc2.iaubir.ac.ir/f168
آقای دکتر بیجاری http://vc2.iaubir.ac.ir/f103
خانم جدی http://vc2.iaubir.ac.ir/f177
خانم حاجیها http://vc2.iaubir.ac.ir/f175
خانم خادمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f158
خانم خاکشور http://vc2.iaubir.ac.ir/f124
آقای حمید خاکشور http://vc2.iaubir.ac.ir/f169
آقای خالصی http://vc2.iaubir.ac.ir/f148
آقای خدیوی http://vc2.iaubir.ac.ir/f127
آقای فاضل خسروی http://vc2.iaubir.ac.ir/f166
آقای دلیر http://vc2.iaubir.ac.ir/f156
خانم دکتر دولتی http://vc2.iaubir.ac.ir/f134
آقای مهندس دهقان http://vc2.iaubir.ac.ir/f178
آقای دکتر داورپناه http://vc2.iaubir.ac.ir/f102
آقای راغبی http://vc2.iaubir.ac.ir/f161
آقای رضائی زال http://vc2.iaubir.ac.ir/f170
خانم رضائیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f110
خانم زبرجدی http://vc2.iaubir.ac.ir/f165
آقای دکتر زحمتکش http://vc2.iaubir.ac.ir/f105
خانم سعادتی http://vc2.iaubir.ac.ir/f126
خانم سعیدزاده http://vc2.iaubir.ac.ir/f150
آقای شجاع http://vc2.iaubir.ac.ir/f123
خانم شرفی http://vc2.iaubir.ac.ir/f140
آقای دکتر شهابی فر http://vc2.iaubir.ac.ir/f104
خانم شیخ بهایی http://vc2.iaubir.ac.ir/f112
آقای دکتر صدوقی http://vc2.iaubir.ac.ir/f116
آقای دکتر طاوسی http://vc2.iaubir.ac.ir/f114
خانم طهوری http://vc2.iaubir.ac.ir/f152
آقای دکتر عابدین زاده http://vc2.iaubir.ac.ir/f137
آقای دکتر عامل خبازان http://vc2.iaubir.ac.ir/f163
آقای عباسی راد http://vc2.iaubir.ac.ir/f172
آقای محمدحسن عربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f120
آقای دکتر محمدعلی عربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f121
آقای مرتضی عربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f176
آقای دکتر عظیمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f119
آقای دکتر علیمردانی http://vc2.iaubir.ac.ir/f135
آقای غضنفری http://vc2.iaubir.ac.ir/f160
آقای دکتر غفاری http://vc2.iaubir.ac.ir/f106
حجه الاسلام غفاری http://vc2.iaubir.ac.ir/f180
خانم فاضلی http://vc2.iaubir.ac.ir/f164
خانم دکتر فروزان نیا http://vc2.iaubir.ac.ir/f157
خانم فرهی http://vc2.iaubir.ac.ir/f122
آقای قاسمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f125
آقای قائمی http://vc2.iaubir.ac.ir/f151
خانم دکتر قلیچ بیکی http://vc2.iaubir.ac.ir/f130
آقای قنبریان http://vc2.iaubir.ac.ir/f141
آقای قوامی http://vc2.iaubir.ac.ir/f154
خانم قوی http://vc2.iaubir.ac.ir/f111
آقای قهرمانی http://vc2.iaubir.ac.ir/f108
آقای کامکاردل http://vc2.iaubir.ac.ir/f139
آقای دکتر کباری http://vc2.iaubir.ac.ir/f136
آقای دکتر کشفی http://vc2.iaubir.ac.ir/f117
آقای دکتر گل کار http://vc2.iaubir.ac.ir/f113
خانم لالویی http://vc2.iaubir.ac.ir/f147
آقا ی محتاجی http://vc2.iaubir.ac.ir/f153
خانم محجوب http://vc2.iaubir.ac.ir/f174
آقای دکتر محمدی http://vc2.iaubir.ac.ir/f118
آقای حسین محمدی http://vc2.iaubir.ac.ir/f129
خانم محمدیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f133
آقای دکتر مرادیان http://vc2.iaubir.ac.ir/f109
آقای دکتر مالکی http://vc2.iaubir.ac.ir/f182
آقای مرادی http://vc2.iaubir.ac.ir/f171
خانم مقربی http://vc2.iaubir.ac.ir/f132
آقای مودی http://vc2.iaubir.ac.ir/f149
آقای دکتر محمود موسوی نژاد http://vc2.iaubir.ac.ir/f155
خانم میابادی http://vc2.iaubir.ac.ir/f142
آقای میربلوکی http://vc2.iaubir.ac.ir/f162
آقای نامور http://vc2.iaubir.ac.ir/f107
خانم دکتر نصیرفام http://vc2.iaubir.ac.ir/f159
خانم دکتر هدایت فر http://vc2.iaubir.ac.ir/f131
آقای محمود هوشنگ نژاد http://vc2.iaubir.ac.ir/f138
آقای دکترداورپناه http://vc2.iaubir.ac.ir/f102
آقای یعقوبزاده http://vc2.iaubir.ac.ir/f144
آقای دکتر مالکی http://vc2.iaubir.ac.ir/f182
خانم پناهی http://vc2.iaubir.ac.ir/f184

ویدیوی آموزشی ۲ – ویژه اساتید

راهنمای استفاده از Adobe Connect نسخه اندروید : دانلود فیلم

راهنمای استفاده از Adobe Connect نسخه ویندوز : دانلود فیلم

نحوه ورود به کلاس آنلاین – ویژه اساتید و دانشجویان

الزامات نرم افزاری وسخت افزاری جهت شرکت درکلاس مجازی

 

برای رایانه:

۱- مرورگر Firefox (توصیه می شود.)

۲- نصب آخرین نسخه Adobe Flash Player برای مرورگر فایرفاکس که می توانید از اینجا دریافت کنید. هنگام نصب باید مرورگر فایرفاکس در حال اجرا نباشد.

لینک۲ برای دریافت Adobe Flash Player