شنبه , ۱۰ خرداد , ۱۳۹۹


دانشجویان محترم:

طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه فعالیتهای اداری آموزشی از تاریخ ۲۹ تیر ماه لغایت ۲ شهریور تعطیل خواهد بود.