سه شنبه , ۸ مهر , ۱۳۹۹


ترجمه و نشر كتاب «حملات DDOS» توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد فردوس

🔸ترجمه كتاب «تكامل،‌ تشخيص،‌ پيشگيري،‌ واكنش و تحمل حملات DDOS» توسط عضو هيأت علمي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد فردوس و خانم مسعوده كشاورزي دانشجوي دكتري تخصصي نرم افزار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه منتشر شد.
🔸 اين كتاب جامع ترين كتاب نگارش شده در زمينه حملات DDOS مي باشد. اصل اين كتاب در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات CRC منتشر شده است. اين كتاب توصيف جامعه اي از مطالعات مدرن درباره حملات DDOS و راهكارهاي دفاعي عرضه شده در اين حيطه است كه منبع مناسبي براي محققان به ويژه دانشجويان دكترا و ارشد كامپيوتر مي باشد.
ابزارهاي اشاره شده در فصل ۷ كتاب براي خوانندگان علاقمند در وب سايت دانشگاه آزاد اسلامی فردوس به آدرس http:/ferdowsiau.ac.ir قرار داده شده است.
🔸اين كتاب در هشت فصل و ۳۷۰ صفحه توسط مركز انتشارات دانشگاه آزاد چاپ شده است.