چهارشنبه , ۱ خرداد , ۱۳۹۸


دانشجویان ارشد روانشناسی بالینی

کلاسهای دکتر اعراب شیبانی امروز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵ برگزار نمیشود این کلاسها با کلاسهای فردا پنجشنبه با هم برگزار خواهد شد