پنج شنبه , ۶ تیر , ۱۳۹۸


معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس منصوب شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس منصوب شد. به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی زحمت کش مدرس گروه عمران، به عنوان معاون جدید آموزش و پژوهش واحد فردوس منصوب شد. قبل از این آقای محمدعلی بیجاری معاون اسبق آموزشی واحد فردوس، به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی این واحد تعیین شده بود.